Elegant design - lyftpelare för lätta laster

Vår eleganta spindellyftpelare SF möjliggör sammanställning av ergonomiska arbetsplatser för diverse områden utan krav på höga laster. SF lösningen är perfekt för höj- och sänkbara monteringsarbetsplatser med två bordsben och där en bärlast på 200 kg inte överskrids. Därmed erbjuder vi ett kostnadsoptimerat alternativ till det hittillsvarande sortimentet.

Spindellyftpelaren SF består av två färglösa strängpressade profiler i färglöst eloxerat aluminium, vilka leds längs glidelement i plast. Varje lyftpelare har en invändig motor som driver gängspindeln. Den lyfter och sänker med en hastighet på 20 mm/s. 

Monteringsspåren (bredd 8 mm) på den smala profilsidan gör det möjligt att montera en travers eller andra tillbehör.

Följande tillbehör kan beställas:

  • Teleskoptraverser
  • Bordsfötter med inställningsfötter
  • Fotplatta
  • Hjul

Produktbeskrivning


Kontakta oss