Ett dynamiskt team

Vi utvecklar och producerar hydraul- och spindelsystem. Våra produkter är individuellt användbara. Men huvudsakligen använder vi dem som bordsunderreden och bordsben, för att kunna göra arbetsplatserna justerbara.

Vår grundtanke: mer ergonomi till vardags

Medarbetarnas felaktiga sittande och stående hållning är orsaken till en tredjedel av alla frånvarotider på arbetsplatserna och en hög kostnadsandel inom hälsovården.
Sittande och stående arbetsplatser, som är utrustade med Ergoswiss höjdjusteringssystem,

mindre uttröttade medarbetare

skyddar mot fysiska skador

reducerar risken för skador

förbättrar arbetsklimatet och livskvaliteten

höjer produktiviteten med upp till 15 procent

Följaktligen har Ergoswiss systemet lönat sig inom mycket kort tid.

Vad är ergonomi?

Ergonomi fokuserar på utformningen av arbetsplatsen, för att människan ska må bra och kunna skydda sin hälsa optimalt.