Robust lyftpelare för flexibla monteringsalternativ

Den nya SO-lyftpelaren kännetecknas av hög precision och stabilitet, vilket möjliggörs av speciallimmade profiler.

En unik egenskap hos SO-lyftpelaren är dess attraktiva mått på 100x100 mm i kombination med en hög lastbärande kapacitet. Dessutom möjliggör T-spåren (bredd 6 mm) på alla 4 sidor en hög grad av variation i konstruktionen av underramar (fastsättning av tvärbalkar, mellanhyllor, förlängningar och överbyggnader).

SO-lyftpelaren består av två aluminiumprofiler som styrs av plastskenor. Den inre profilen förflyttas av en intern spindeldrivning. Upp till 4 pelare kan anslutas till en styrbox och manövreras synkront.

SO-lyftpelaren är lämplig för höjdjustering av industriella arbetsstationer, små bord, kontrollrumsarbetsstationer, monteringsbord, monteringssystem och podier. Den täcker också in olika applikationer inom specialmöbler och maskinteknik.


Kontakta oss