Produktivitet och hälsa

Varje ansvarsmedveten företagare satsar på innovation och produktivitet för att säkerställa en långvarig tillväxt och god konkurrenskraft. Därför måste alla moderna företag utforma sina arbetsplatser på ett sätt som ger anställda möjlighet att utföra sina uppgifter i en hälsosam miljö för att säkerställa bästa produktivitet. Möjligheten att ställa in arbetsbänkens eller arbetsutrustningens höjd spelar därför en viktig roll för en konstant hög produktivitet och för de anställdas hälsa.

Systemen från Ergoswiss erbjuder enkla och prisvärda lösningar för höjdjustering inom alla områden. Från laboratoriebord med 2 ben, arbetsbänk med 4 ben till transportenheter med 10 ben: våra flexibla lyftsystem är enkla att montera på eller integrera in i befintlig utrustning.

Konfigurera ditt individuella lyftsystem nu

Fler applikationsmöjligheter:

 • Arbetsbänkar
 • Monteringsbord
 • Mätbord
 • Aluminiumprofilsystem
 • Stålrörsystem
 • Paketeringsbord
 • Laboratoriebänkar
 • Urmakarbord
 • Hyvelbänkar
 • Kontrollpaneler
 • Sybord
 • Flow boxar
 • Elinstallationsbord
 • Blästringsanläggningar
 • Kontrollpaneler
 • Slip- och poleringsbord
 • Verkstadsvagnar
 • Transportbandsystem