Spindeldrivna arbetsplatser och bord

Utforma ergonomiska arbetsplatser inom många olika arbetsområden med våra eleganta spindellyftpelare. De är avsedda för monteringsbord, monteringsanläggningar, maskintillverkning och höj- och sänkbara sängar och massagebord.

Spindellyftpelaren SL består av två färglösa anodiserade och strängpressade aluminiumprofiler som löper i plastgejder. Alla lyftpelare har en invändigt monterad motor som driver en gängad spindel. och en styrning som driver lyftpelaren synkront. Styrningen kan styra upp till 12 lyftpelare.

Det finns monteringsspår (8 mm breda) på tre sidor där överliggare, hyllor, på- och tillbyggnader kan monteras längs hela elektriska lyftpelaren. På så sätt kan kompletta bordsstativ skapas med spindellyftpelaren SL.


Konfigurera ditt individuella lyftsystem nu

Följande tillbehör kan beställas:

  • Överliggare i olika längder
  • Justerbara bordsfötter
  • Bottenskivor
  • Vinkeljärn

Lyftsystem med spindeldrivning "SL - SM - SQ"


Kontakta oss