Eldriven spindellyftpelare med motor

Den eldrivna spindellyftpelaren SM består av två färglösa anodiserade och strängpressade aluminiumprofiler som löper i plastgejder. Alla lyftpelare har en invändigt monterad motor som driver en gängad spindel. Det går att ansluta upp till 12 spindellyftpelare till en styrbox som styr lyftpelarna synkront.

Monteringsspår på tre sidor där överliggare, hyllor, på- och tillbyggnader kan monteras längs hela lyftpelaren.

Den elektriska lyftpelaren SM finns tillgänglig somkomplett bordsstativ.


Konfigurera ditt individuella lyftsystem nu

Följande tillbehör kan beställas:

  • Överliggare i olika längder
  • Justerbara bordsfötter
  • Bottenskivor
  • Vinkeljärn

Lyftsystem med spindeldrivning "SL - SM - SQ"


Kontakta oss