Milstolpar

2021     En tredje webbshop för US kunder
    Ny återförsäljare för Bayern
    Websidan kompletterad med det svenska språket
2020     Erhåller ISO 9001 certifiering
    Ny produktionshall för spindelsystem
    En andra webbshop för EU kunder
2019     Grundande av Ergoswiss America Inc. in Chicago
    Ergoswiss firar 20-årigt företagsjubileum (ca 40 medarbetare)
2018     Ny gestaltning av Ergoswiss webbsida och konfigurator på språken TY, EN, NL, ES, PL, IT
    Försäljningsstart spindelsystem SE
2017     Grundande av Ergoswiss GmbH Tyskland i Metzingen
    med 5 medarbetare och Ergoswiss France SAS i Vertaizon
      Introduktion av spindelsystemen SLA och SLG
      Ombyggnation: produktionshall och kontorsutrymmen utbyggda
     
2016     Grundas Ergoswiss Holding
      Introduceras spindellyft SM, hydrauliska lyftsystemet TL och lyfthjul
     
2015     Försäljningsstart spindellyft SL
     
2014     Börjar spindellyftarna ST tillverkas
      Ergoswiss firar 15-årsjubileum
     
2013     Distributionspartner i Kroatien och Kanada
      Introduceras systemen TQ och TU
     
2012     Distributionspartner i Bayern
     
2011     TT-systemet lanseras
     
2010     Nya kontorslokaler inskaffas
      Bordssystemen FB och FC introduceras
     
2009     Produktionsytan fördubblas
      TS-systemet för justerbara sängar lanseras
    Webbshop för CH Kunder
     
2008     Distributionspartner i Polen, Tjeckien, Slovakien och Korea
     
2007     Distributionspartner i USA och Ungern
     
2006     Introduceras ett 3D-CAD-system
     
2004     Distributionspartner i Sverige
      TA-systemet lanseras
     
2002     Grundande av Ergoswiss Benelux i Amersfoort (2021 --> 5 Medarbetare)
     
2001     Distributionspartner i Italien och Storbritannien
     
2000     Distributionspartner i Nederländerna, Schweiz och Frankrike
     
1999     Ergoswiss grundas med 2 anställda